4 bin 483 kız çocuğa koruyucu aile yanında bakılıyor

Kategoride Diğer

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda 6 bin 423 kız çocuk hizmet alırken, 4 bin 483 kız çocuğa ise koruyucu aile yanında bakılıyor.

Bakanlık, devlet korumasındakilere bakım hizmetinden, ailesi yanında bulunanlara ekonomik ve psikolojik desteğe, istihdamdan, koruyucu ailelik modeline kadar birçok uygulamayla çocuklar için hizmet yürütüyor.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda 6 bin 879’u erkek, 6 bin 423’ü kız olmak üzere toplam 13 bin 302 çocuk bulunuyor.

Çocuk Koruma Kanununa göre kuruluşlardan hizmet alan çocuklara bakım, eğitim, sağlık, korunma, danışmanlık hizmeti veriliyor. Kuruluşlara kabul edilen çocuğun bakımı ve gelişimi ile ilgili gerekli mesleki çalışmalar yürütülüyor, çocuklar için hazırlanan uygulama planları takip ediliyor.

Çocukların eğitimleri ile psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak programların oluşturulduğu hizmetler kapsamında, sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikler düzenleniyor, ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak etkinliklere katılımları sağlanıyor.

Koruyucu aile hizmeti

Bakanlığın, ihtiyaç duyulan çocukların özellikle aile ortamında büyümesini öncelediği “koruyucu aile” modeli ile çok sayıda çocuk sıcak yuvaya kavuşuyor.

Koruyucu aile hizmetiyle, korunma ve bakım altında bulunan çocuğun, karmaşık ve sorunlu olan dönemini örselenmeden geçirmesi ve normal hayatını sağlıklı biçimde devam ettirmesi sağlanıyor. Koruyucu aile, kurumla iş birliği içinde çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmesini sağlayarak yardımcı oluyor.

2021 sonu itibarıyla koruyucu aile yanında 4 bin 483’ü kız, 3 bin 976’sı erkek olmak üzere toplam 8 bin 459 çocuğa bakılıyor. Koruyucu aile sayısının 6 bin 978 olduğu belirtiliyor.

Geçen yıl 1.182 genç kız istihdam edildi

Devlet korumasından yararlanan gençlere, reşit olduktan sonra ayrılınca da Bakanlıkça destek veriliyor.

İl müdürlüklerinde bulunan Bakım Sonrası Rehberlik birimlerince gençlere rehberlik hizmeti sunularak, kurum bakımı sonrası yaşama uyumları takip ediliyor. Devlet korumasından ayrılan, yaşamlarını yetişkin ve bağımsız bir birey olarak idame ettirebilmeleri sağlanan gençler, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştiriliyor.

Hizmetin başlangıcından bu yana 2021 yılı sonu itibarıyla (1988-2021) 16 bin 329 genç kız istihdam edildi. Geçen yıl ise 1.182 genç kız işe yerleştirildi.

62 bin 617 kız SED kapsamında ailesi yanında desteklendi

Bakanlık tarafından, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED)” veriliyor.

2022 Ocak itibarıyla 62 bin 617 kız çocuğu, SED kapsamında ailesi yanında desteklendi ve bu hizmet kapsamında 75 milyon 955 bin 791 lira ödeme yapıldı.

SED’in, çocukların yararına harcanıp harcanmadığı ise periyodik 3 aylık izlemelerle kontrol ediliyor.

SED’in etkinliğini artırmak, ailelerde çocukla ilgili farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanları sunmak için “Okul Destek Projesi” yürütülüyor.

Bakanlıkça, kız ve erkek çocuklara ihtiyaç olması halinde psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmeti de veriliyor. Alanında uzman meslek elemanlarından oluşan proje sorumluları, çocuklar ve aileleri ile sürekli iletişim halinde oluyor.

Çocukların yeteneklerine göre sanatsal, sportif ve eğitimlerini destekleyecek kurslara katılmalarına imkan veriliyor.

- Advertisement -- REKLAM -
Son Eklenenler

İlginizi Çekebilir